WORKS


yoga S house
yoga S house
setagaya T house
setagaya T house
S house
S house
Portfolio Item
jiyugaoka S house
nakamachi A house
nakamachi A house
nakamachi N house
nakamachi N house
kamakura I house
kamakura I house
niigata T house
niigata T house 日常と理想が共存する家
niigat F house
niigata F house テーブルの家
niigata I house
niigata I house
ayase K house
ayase K house
kifune M house
kifune M house
Portfolio Item
takamatsu K house 都心の家
Portfolio Item
himeji M house
Portfolio Item
odawara S house
okegawa M house
okegawa M house
meguro S house
meguro S house 延べ床17坪(56㎡)の家
fukaya T house
fukaya T house
nagoya T house
nagoya T house
saitama I house
saitama I house
kariya S house
kariya S house
kiba K house
kiba K house
niigata N house
niigata N house
yamaguchi F house
yamaguchi F house

renovation


shimmachi O house
shimmachi O house
Portfolio Item
tsurumi S house
yuge H house
yuge H house
azamino O house
azamino-O house